top of page
BIBLIOGRAPHIE
Télévision et autres médias en Belgique (Communauté flamande)

 

 

Ressources en ligne

 

1950-1959

 

VAN ZUYLEN, J., Radio en televisie encyclopedie voor Nederland en België, Amsterdam-Antwerpen, 1957.

 

1960-1969

 

ANTHIERENS J., Tien jaar Vlaamse televisie, Heideland, Hasselt, 1964.

BRT, Jaarverslag, annuel de 1960 à 1978

GANSHOF VAN DER MEERSCH, W.J., Le statut juridique de la radio et de la télévision et les libertés institutionnelles, 1962.

HASQUIN, R.-P., La presse belge face à la publicité T.V., Editions Labor, Bruxelles, 1969.

Televisie-uitzending over culturele centra : rapport over de discussieverslagen ...Ministerie van Cultuur, 1968 

1970-1979

BOONE, L., Vers une politique des média ?, Courrier hebdomadaire du CRISP,  1978/24 (n° 809)

ENGELS, J., Het liberalisme tegenover radio en televisie, Paul Hymanscentrum,1976.

PIEMME, J-M., La télédistribution Courrier hebdomadaire du CRISP 1979/11 (n° 836)

THOVERON G. et. al., Elections et médias 1977, Courrier hebdomadaire du CRISP, n°774-775,1977.

VAN CASTEREN, A., 25 dozijn rode rozen : een kwarteeuw Vlaamse televisie, Het Volk, s.d.

VAN DER BISEN,, W.,  25 jaar televisie in Vlaanderen : aanpassing of transformatie van een cultuur ? : referaten achtste Vlaams congres voor communicatiewetenschap, Brussel 26-27 oktober 1978, KUL. Centrum voor Communicatiewetenschappen, 1979 

VERHEYDEN, M., La radio-télévision face au pouvoir: L'expérience belge, Vander, 1970

1980-1989

BOON G., De omroep. Radio en televisie in Nederlandstalig Belgie, BRT, Brussel, 1984.

BOON G., De Belgische radio-omroep tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het NIR-INR in het verzet 1939-1944, Den Gulden Engel - Wommelgem, 1988​

CASERT, R., "De Belgische radio-omroep en het oplossen van de oorlogssituatie" .BTNG-RBHC, XV, 1984, 3-4, pp. 487-510

DELTENRE, R., La télédistribution, Courrier hebdomadaire du CRISP 1984/14 (n° 1039)

EVERAERTS J.P., Oog voor het echte : het turbulente verhaal van de Vlaamse film-, televisie- en videodocumentaire, BRT Dienst Pers en Publikaties, 1987 ​

Film en televisie : jaarrepertorium, [Katholieke Filmliga], 1984-1990

GOVAERT S., LENTZEN, E., Les medias en Flandre (1)​, Courrier hebdomadaire du CRISP 1986/1 (n° 1106-1107)

GOVAERT S., LENTZEN, E.,  Les medias en Flandre (2) Courrier hebdomadaire du CRISP 1986/3 (n° 1108)

HERROELEN P., Een, twee...veel ? : kroeniek van twintig jaar Belgische radio en televisie, Acco, Leuven, 1982.

L'histoire de la radio-télévision en Belgique, RTBF, Bruxelles, 1986.

 

JONGEN F., Le droit de la radio et de la télévision, De Boeck, 1989.
 

MATTELART A., PIEMME, J.M., Télévision ; enjeux sans frontières, Presses Universitaires de Grenoble, Grenoble, 1980.

MATTELART A., PIEMME, J.M., "L'Internationalisation de la télévision en Belgique", Meeting on the Place and Role of Cultural Industries in the Cultural Development of Societies, Montreal, Canada, 1980, in Les Industries culturelles: un enjeu pour l'avenir de la culture, p. 89-98, Unesco, 1980

VERHOFSTADT, D., Het einde van het BRT-monopolie, Kluwer, Antwerpen, 1982.

1990-1999

AMEELE, G., DE BOECK W., DEWULF B., Teletekst : televisie om in te bladeren, BRT, 1990 

 

BILTEREYST, D. ; BURGELMAN, J.C. ; PAUWELS, C., Audiovisuele Media in Vlanderen. Analyse en beleid, Vubpress, Brussels, 1995.

BURGELMAN, J.-C., 
Omroep en politiek in België. Het Belgisch audiovisueel bestel als inzet en resultante van de naoorlogse partijpolitieke machtsstratégieën 1940-1960, Brussel, 1990.

BURGELMAN, J.C., GOYVAERTS P., PAUWELS C., RAAS T., "De geschreven bronnen van de audiovisuele media", Commission royale d'histoire, 1999.

DE BENS, E., "Das Rundfunksystem Belgiens", in HANS-BREDOW-INSTITUT, Internationales Handbuch für Hörfunk und Fernsehen, Nomos Verlag, Baden-Baden, 1998. Traduit en français dans HANS-BREDOW-INSTITUT, Systèmes de radio et télévision dans les pays membres de l’Union européenne et en Suisse, Observatoire européen de l'audiovisuel, Strasbourg, 1998.

DE BENS, E.,  RAYMAERCKERS, K. (Eds.), Regionale media in Vlaanderen: een doorlichting, Academia Press, 1998.

EVERAERTS J.P., Een kwarteeuw Vlaamse video- en televisie-industrie : van bedrijfsfilm [tot] beeldbuisglitter, Mediadoc, 1999 

GOOSENS, C., Radio en televisie in Vlaanderen : een geschiedenis, Davidsfonds, 1998 

GROSSAY, R., Goedenavond, beste kijkers : de televisie in zwart-wit van 31 oktober 1953 tot 31 december 1970, Standaard, 1993

HEINSMANS, L., SERVAES, J. (red.), Televisie na 1992 : perspectieven voor de Vlaamse en Nederlandse omroep, Acco, 1991 

LEVASSEUR, L., "La Flandre et la Wallonie en Belgique" in MUSSO P. (sous la direction de), Régions d’Europe et télévision, Rencontres de Lille organisées par le Conseil de l’Europe et le Conseil régional Nord/Pas de Calais, Editions Miroirs, Lille, 1991.

MATHELART S., Pour l’histoire des médias en Belgique. Bibliographie de 1830 à nos jours, ULB, 1994. 

MICHIELSEN, M., Italia mia : televisie kijken in ballingschap, Acco, 1991

MINON, M, NEUCKENS F., PAUWELS, C., L'avenir des réseaux câblés, Courrier hebdomadaire du CRISP 1997/6 (n° 1551)

NOBRE-CORREIA J.M., "Belgium: Federalization of broadcasting and community television" in MORAGAS SPA M de. and GARITAONANDIA C., Decentralization in the Global Era. Television in the Regions, Nationalities and Small Countries of the European Union, Generalitat de Catalunya, John Libbey, London, 1995.

Partis, groupes et médias face au conflit du Golfe, Courrier hebdomadaire du CRISP 1990/38 (n° 1303-1304)

PETIT, F., Les débuts de la télévision en Belgique, Mémoire de licence en journalisme, ULB, 1994.

VAN SPAUWEN, G., Multimedia oorlog. Een partijdige pers als wapen in de BRT(N)-VTM concurrentie-strijd, VUB Press, Brussel, 1992.

2000-2009

50 jaar televisie 1953-1999, VAR, 2003? (Coffret de 6 DVD).

ADRIAENS, M., Blijven kijken ! : vijftig jaar televisie in Vlaanderen, Lannoo, 2003.

 

ANTOINE, F., Les radios et les télévisions de Belgique, Editions Kluwer, Bruxelles, 2000.

DESMET, L., Dat was het nieuws! Een multimethodisch historisch onderzoek naar de ontwikkeling van het televisiejournaal en de nieuwsproductiepraktijk op de Vlaamse openbare omroep (1953-1990) op basis van origineel beeldmateriaal en geschreven bronnen van het VRT-beeld- en documentenarchief; Thèse de doctorat, Université de Gand., 2006.

DHOEST, A., VAN DEN BULCK H., (red.), Publieke televisie in Vlaanderen: een geschiedenis, Academia Press, 2007.

HOOGHE,M., Nieuws op televisie : televisiejournaals als venster op de wereld, Acco, 2005 

KNOP, S., VANDIJCK, J., Sterrenboulevard : geschiedenis van radio en televisie, unieke showbizzportretten, Artus, 2003.

PAUWELS, C., BURGELMAN, J.C., NEUCKENS, F., GILLEROT, D., MINON, M. et LANGE, A., "Système de radio et télévision en Belgique" in HANS-BREDOW-INSTITUT, Systèmes de radio et télévision en Europe. Edition 2000-2001, Observatoire européen de l'audiovisuel, Strasbourg, 2000.

SAYES, F., De media in maatschappelijk perspectief, Academia Press, 2005 

SINARDET, D., DE SWAERT K., DANDOY, R. Les sujets des journaux télévisés francophones et flamands. Une comparaison longitudinale, Courrier hebdomadaire du CRISP 2004/39 (n° 1864)

SINARDET D., Vlaamse en Franstalige media over Franstaligen en Vlamingen : wederzijdse representaties van de andere in politieke debatprogramma’s, Antwerpen, 2007

SMET, K., Waar staat die rode knop? : Vlamingen en hun digitale televisie, Vanden Broele, 2009​

THEUWIESSEN, D., Geschiedenis op de Vlaamse televisie (1953-1974), Katholieke Universiteit Leuven, 2002

VALCKE, P., DUMORTIER, J., (Red.), Trends in digitale televisie : juridische uitdagingen, Die Keure, 2008 

VAN DEN BULCK,, H., De rol van de publieke omroep in het project van de moderniteit : een analyse van de bijdrage van de Vlaamse publieke televisie tot de creatie van een nationale cultuur en identiteit (1953-1973), Doctoraten in de sociale wetenschappen, KUL, 2000

VAN DEN BULCK, H., Structuur en werking van de media in België, acco, 2006.

VAN DEN BULCK, H, DELTOUR P., VANDERMEERSCH, P., Crisis in de media, Indymedia, 2009.

.

VAN GESTEL, G., DE MEYER G., Vedettedom: beroemd in Vaanderen, Garant, 2002.

2010-2019

DE BROUX, P.-O.,, Le rôle des pouvoirs publics dans les télécommunications en Belgique (1900-2010), CSA, Direction des études et des recherches, 2010.

DE LEUR, T., APPERMONT, L., Appermont : 40 jaar televisie, over vroeger en later, Borgerhoff & Lamberigts, 2013

DECALUWE, C., Live or let die : is er nog een toekomst voor de VRT?, Roularta, 2010​

 

DONDERS, K. VAN DEN BULCK, H. De VRT in de 21ste eeuw : overbodige luxe of maatschappelijke meerwaarde?, UPA, 2012

JANSSEN, J., Lang leve de tv!, 60 jaar televisie, Hannibal, 2013 

JONGEN, F., STROWEL. A., Droit des médias et de la communication : presse, audiovisuel et Internet : droit européen et belge, Larcier, 2017 

DERWAEL, J.  Archief van de Belgische Radio en Televisie. Instituut van de Nederlandse Uitzendingen en rechtsvoorgangers, 1931-1973, Het Rijksarchief in België, s.d.

RAATS, T., VAN DEN BULCKE, H., D'HAENENS, L., Een VRT voor morgen of morgen geen VRT meer? : de publieke omroep tussen politiek, publiek, partners en concurrenten, Pelckmans Pro, 2016.

ROEKENS, A., "Le fait télévisuel comme objet de recherche en Belgique", Contemporanea, Tome XXXVIII — Année 2018 — Numéro 3

SELLESLAGS, H. GROSSEY, R., Goedenavond beste kijkers : televisiekijken in zwart-wit, Houtekiet, 2013

SINARDET, D., "Le rôle des médias dans le conflit communautaire belge : le traitement du dossier Bruxelles-Hal-Vilvorde lors des débats politiques télévisés francophones et néerlandophones en Belgique" in PERREZ, J. (ed.)Les relations communautaires en Belgique : approches politiques et linguistiques des relations communautaires en Belgique Academia, 2012, p. 105-132

SINARDET D., "How linguistically divided media represent linguistically divisive issues : Belgian political TV-debates on Brussels-Halle-Vilvoorde in regional and federal studies" in Regional and federal studies, 2013,  23:3, p. 311-330 

VALCKE, P., LIEVENS E., Media Law in Belgium, Wolter Kluwer, 2011

WELLENS, G., NEELS, L., Het nieuwe tv-kijken : een positieve kijk op televisie in Vlaanderen : het model Vlaanderen Inc, LannooCampus, 2014 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIEMME tledis.jpg
boon.jpg
sinardet4.jpg
goosens5.jpg
heinsmans.JPG
dhoest.JPG
donders 2.jpg
janssen.jpg
wellens.JPG
smet.JPG
van gestel.JPG
de caluwe8.jpg
hooght.JPG
grossey.jpg
bottom of page