top of page
BIBLIOGRAPHIE

HISTOIRE DE LA TELEVISION 

PL - Pologne

TV and on-demand audiovisual services in Poland (> MAVISE database of the European Audiovisual Observatory)

Legal news on the audiovisual market in Poland (> IRIS MERLIN database of the European Audiovisual Observatory)

1970-1979

FUKSIEWICZ, J., Film and Television in Poland, Interpress Publishers, 1976​

 

1980-1989

BRODZKI S., SURDYKOWSKI, J., Stan komunikacji spolecznej w Polsce u progu lat osiemdziesiatych. Komisja d/s Komunikacji Spolecznej przy Zarzadzie Glownym SDP, Komisja d/s Komunikacji Spolecznej przy Zarzadzie W-skim SDP, 1981. 

JAKUBOWICZ, K., and JEDRZEJEWSKI, S., "Polish Broadcasting : The Choices Ahead", European Journal of Communication, n.1, London, 1988.

JAKUBOWICZ, K., "Political and Economic Dimensions of Television Programme Exchange between Poland and Western Europe" in BECKER, J. et SZECSKO, T., (Eds.), Europe Speaks to Europe. International Flows between Eastern and Western Europe, Pergamaon Press, Oxford, 1989.

1990-1999

GOBAN-KLAS, T., The orchestration of the media. The politics of mass communication in communist Poland and the aftermarth, Westview, Boulder, 1994.

JAKUBOWICZ K., "Improving on the West - the native way: Poland" in The Development of the Audiovisual Landscape in Central Europe since 1989, Revised edition, European Commission / Audiovisual Eureka, ULP/John Libbey Media, Luton, 1998.

PIATEK S., "Das Rundfunksystem Polens", in HANS-BREDOW-INSTITUT, Internationales Handbuch für Hörfunk und Fernsehen 1998-1999, Nomos Verlag, Baden-Baden, 1998. Traduit en français dans HANS-BREDOW-INSTITUT, Systèmes de radio et télévision en Europe centrale et orientale, Observatoire européen de l’audiovisuel, Strasbourg, 1998.

2000-2009

ADAMOWSKI, J.W. , JAWORSKI L., Media publiczne w Polsce. Terazniejszosc i przyszlosc. Warszawa, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR., 2007.

BARTOSZCZE, R., SLUPEK, L. Telewizja - dobro kultury czy element rynku : transformacja telewizji publicznych w krajach Unii Europejskiej. Rzeszów : Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Zarzadzania, 2001.

BRAUN, J., Telewizja publiczna w czasach transformacji, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne Piksel, 2008.

 

CELLARY W.., Poland and the global information society: logging on : Human development reportUNDP Poland, 2002

CRUSCKIA, R., Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w systemie politycznym i konstytucyjnym, Dom Wydawniczy "Elipsa", 2007

DOBEK-OSTROWSKA  (red.) Transformacja systemow medialnych w krajach Europy Srodkowo-Wschodniej. Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego., 2002.

JAKUBOWICZ, K., Media publiczne : początek końca czy nowy początek, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne., 2007

JAKUBOWICZ, K., Polityka medialna a media elektroniczne., Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne. Grupa Kapitalowa WSiP, 2008

JAKUBOWICZ, K., BOHDAN J., KOWALSI, T., Polityka państwa polskiego w dziedzinie mediów elektronicznych w kontekście europejskiej polityki audiowizualnej, zaoenia nowej ustwy o mediach elektronicznych oraz nowelizacji innych ustaw. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. 2003

MOCEK, S., Dziennikarze po komunizmie. Elita mediów w świetle badań społecznych, Collegium Civitas, Instytut Studiów Politycznych PAN, Wydawnictwo Naukowe, 2006

 

 

PIATEK S., "Das Rundfunksystem Polens", in HANS-BREDOW-INSTITUT, Internationales Handbuch für Hörfunk und Fernsehen 2000-2001, Nomos Verlag, Baden-Baden, 2000. Traduit en français dans HANS-BREDOW-INSTITUT, Systèmes de radio et télévision en Europe. Edition 2000-2001, Observatoire européen de l’audiovisuel, Strasbourg, 2000

PIKULSKI, T., Prywatna historia telewizji publicznej, Muza, 2002.

2010-2019

BADER, K. Medialisierung der Parteien, Politisierung der Medien: Interdependenzen zwischen Medien und Politik im postsozialistischen Polen, Springer, 2012.

 

HOLUBOWICZ, M., "La télévision publique en Pologne : entre héritage du passé et nouveaux défis", Les Enjeux de l'information et de la communication 2013/2 (n° 14/2), pages 67 à 82

SIEROCKI R., SOKOLOWSKI M.  (red.) Konkurencyjny rynek medialny. Telewizja wobec nowych mediow. Wydawnictwo Adam Marszalek, 2011.

 

POKORNA-IGNATOWICZ, K., The Polish Media System: 1989-2011, (ed.) Oficyna Wydawnicza AFM Krakowskie Towarzystwo Edukacyjna, 2012

WASIAK, P., "Shadow clientele The Materiality of Satellite Television in Poland during the Transition from State Socialism to Market Economy" in MARKLUND A., MOGENS R. (eds.), Historizing Infrastructure , Aalborg University Press 2016, pp. 211-235.

Pikulski.jpg
Cruschjak.jpg
Mocek.jpg
pojorna.jpg
Jakubowicz 2.jpg
sierocki.jpg
Bader.JPG
bottom of page