top of page

BIBLIOGRAPHIE
HISTOIRE DE LA TELEVISION 

RO - Roumanie

 

 

TV and on-demand audiovisual services in Romania (> MAVISE database of the European Audiovisual Observatory)

Legal news on the audiovisual market in Romania (> IRIS MERLIN database of theEuropean Audiovisual Observatory)

 

1920-1928

 

CRITESCU G.D., Problema Televiziunei, Tipografia Copuzeanu, Bucureşti, 1928

 

1960-1969

MACOVEANU L.A.  Ce este televiziunea (Qu’est-ce que la télévision ?), Ed. Tineretului, 1963

1970-1979

BALAN I. D. (avec le concours des directions du Conseil de la Culture et de l’Education Socialiste), La politique culturelle en Roumanie, Les Presses de l’Unesco, Coll. « Politiques culturelles : études et documents », Paris, 1974, 80 p.

 

CAMPEANU, P. , Oamenii si televiziunea,  Ed. Meridiane, Bucarest, 1979.

CAMPEANU, P. , 
Radio-Televiziune-Public,  Ed. Scientifiques, Bucarest, 1972.

CAMPEANU, P.,  "500 de emisiuni fata in fata cu publicul‟ in Cinema, Nr. 3, Year X (111), Bucharest, 7 March 1971

POPESCU D., « Pentru perfectionarea continua a programelor de televiziune » (« Pour le perfectionnement continu des programmes de télévision »), Presa Noastra (Notre Presse), N° 4/ 1970, pp. 1-6.

RADU S., « Elemente pentru o tipologie a publicului de televiziune » (« Eléments pour une typologie du public de télévision »), Viitorul Social (L’avenir social) N° 1/ 1978, pp. 108-112.

1990-1999

CAMPEANU, P.  "Romanian Television: From Image to History‟ in DRUMMOND, PATTERSON,  WILLIS (eds.) National Identity and Europe. The Television Revolution, BFI, 1993, p. 110-116.

 

CASTEX, M., Un mensonge gros comme le siècle. Roumanie, histoire d'une manipulation, Albin Michel, Paris, 1990.

GROSS, P., Mass media in revolution and national development: the Romanian laboratory, Iowa State University Press, 1996.

 

JELESCU S., Alo, televiziunea ! : un ‘’jurnal de front’’ pe programul 1 (Allo, la télévision ! : un ‘’journal de front’’ sur la chaîne 1), Ed. Libra,, 1992

LAZESCU A. et MURGU H., "Das rumänische Rundfunksystem - Ein Überblick" in HANS-BREDOW-INSTITUT, 
Internationales Handbuch für Hörfunk und Fernsehen 1998-1999, Nomos Verlag, Baden-Baden, 1998.  Traduit en français dans HANS-BREDOW-INSTITUT, Systèmes de radio et télévision en Europe centrale et orientale, Observatoire européen de l’audiovisuel, Strasbourg, 1998.

LE BRETON, J.-M., La fin des Ceaucescu. Histoire d'une révolution, L'Harnattan - Institut français de Bucarest, Paris, 1996.

MARIAN, R.,  Publistica de Televiziune, Ed. Grand, Bucarest, 1995.

PORTOCOLA, R., Autopsie d'un coup d'Etat roumain au pays du mensonge triomphant, Calman-Lévy, Paris, 1990.

Revolutia Romana in direct , TVR, 1990

TEODORESCU A., "Disguised players waiting in the wings: Romania", in The Development of the Audiovisual Landscape in Central Europe since 1989, Revised edition, European Commission / Audiovisual Eureka, ULP/John Libbey Media, Luton, 1998.

VERDERY K., Compromis si rezistenta ; cultura româna sub Ceausescu (Compromis et résistance ; La culture roumaine sous Ceausescu), trad. par Mona Antohi et Sorin Antohi, Ed. Humanitas, Coll. « Istorie », 1994

Viziune Tele 40 de ani de televiziune, Editie Speciala, TVR, 1996.

 

2000-2009

BARDAN, A., Les industries culturelles en Roumanie 1970-1989 –Acteurs locaux, acteurs internationaux. L’émergence et l’enjeu d’un espace public alternatif de communication, Thèse de doctorat, Université de Paris 3, 2008.

BERRY, D.,The Romanian Mass Media and Cultural Development, Hampshire, Ashgate, 2004

 

CIOROIANU, A.  « Regimul comunist şi televiziunea naţională » (« Le régime communiste et la télévision nationale »), in România – instituţii şi valori pentru mileniul trei (La Roumanie – institutions et valeurs pour le troisième millénaire), INI, 2000.

CIOROIANU, A. « Regimul comunist şi televiziunea naţională » (« Le régime communiste et la télévision nationale »), in România – instituţii şi valori pentru mileniul trei (Roumanie – institutions et valeurs pour le troisième millénaire), la VIème session de communications scientifiques, Institutul Naţional de Informaţii (Institut National d’Informations), 2000, pp. 178-179.

COMAN, P., Mass media în România post-comunistă, Polirom, 2003

COMAN, M.,: Media in Romania (1990-2001): a source book, Projekt Verlag, 2004

 

DENIZE, E., Istoria Societatii Romane de Radiodifuziune, 3 vol. Societate Romana de Radiodifuziune, Bucaresti, 2000-2002. (Histoire de la radio en Roumanie).

DRAGAN, I., (coord.), TeleRomania in 10 zile, Tritonic, 2007.

GABANY A. U., The Ceausescu Cult, The Romanian Cultural Foundation Publishing House, 2000,.

GIORGADIS, B.D., The Romanian Media in Transition, Thesis, Florida State University, é004

GROSS, P. "Media in the First Post-Communist Decade", in CAREY, F.H., Romania Since 1989: Politics, Economics, and Society, Lexington Books, 2004

 

HERJEU R., Oglinda mișcătoare: televiziunea și societatea - tehnici de propagandă, persuasiune și manipulare, Editura Fundației România de Mâine, 2000

MARINESCU, V., Mass-Media in Romania. O lectura sociologica, Tritonic, 2002

MARINESCU V., Mass media şi schimbarea politică în Romania, Tritonic, 2004

MARINESCU, V., Mass media şi procesul de integrare a României in Uniunea Europeană, Cartea Universitară, 2006

PASCA T., TVR in competitii nationale si internationale : 1962-2001 (TVR dans les compétitions nationales et internationales : 1962-2001), Ed. Societatea Româna de Televiziune, 2001

PETCU, M., "L’audiovisuel en Roumanie-entre pénurie et abondance", in La sécurité internationale et européenne face a l’explosion des médias globaux, Bruxelles

RAD, I., Stil şi limbaj în mass-media din România, Polirom, 2007

RIPEANU B. T., Filmat in Romania – repertoriul filmelor de fictiune 1911- 2004 : cinema si televiziune (Filmé en Roumanie – le répertoire des films de fiction 1911-2004 : cinéma et télévision), vol. 1 (1911-1969), Ed. Fundatia PRO, Coll. « Universitatea Media », 2004

ROSETTI, A. und ANASTASIU, C.., "Das rumänische Rundfunksystem" in HANS-BREDOW-INSTITUT, Internationales Handbuch für Hörfunk und Fernsehen 2000-2001, Nomos Verlag, Baden-Baden, 2000.  Traduit en français dans HANS-BREDOW-INSTITUT, Systèmes de radio et télévision en Europe Edition 2000-2001, Observatoire européen de l’audiovisuel, Strasbourg, 2000.

STANCIU N., VARLAM P., Managementul televiziunii (Le management de la télévision), Ed. Libra Vox, 2001

STAVRES, I., Reconstructia societatii romanesti prin audiovisual, Nemira,, 2004

2010-2019

ANDREESCU, F. From Communism to Capitalism: Nation and State in Romanian Cultural Production, Palgrave Macmillan, 2013

BALTAG O., 'Din Istoria Televiziunii în România - Prioritati internationale", Buletinul Muzeului Ştiinţei şi Tehnicii "Ştefan Procopiu", IX, 9, 2015. VIII, 8, 2014.

BALTAG, O., "File din istoria televiziunii - Un precursorromân al televiziunii mecanice", Buletinul Muzeului Ştiinţei şi Tehnicii "Ştefan Procopiu", IX, 9, 2015.

BALTAG,  O., "Less Known Pages of Television History - Romanian Inventors Between Nipkow and Tesla Commemorative" Symposium Creativity in Science and Technology: Inventics and Nikola Tesla, Brasov –Romania -June 11, 2016

CAMELIA, B. Sociologia comunicarii si a spatiului public, Polirom, 2016

CRETU, .I., "Mass-Media Communication in Romania",  International Conference Knowledge-Based Organization, January 2017.

HINCU A., "Managing Culture, Locating Consent: The Sociology of Mass Culture in Socialist Romania", Revista Romana de Sociologie, 2017

MATEI, A., "La jeune télévision roumaine en fleur : 1969 ou l'année charnière", Télévision 2012/1 (n° 3), pp. 101 à 118

MATEI, A., "Guide de recherche dans les archives de la télévision socialiste, en Roumanie", Le Temps des Médias, n.21, 2013/2 pp.227-234

MATEI, A., "The Romanian Office of Studies and Polls. A Survey from 1969 and Its Present Significations", South-East European Journal of Political Science, 2013

MATEI, A., "Screening the Thaw Era: Romanian Television in the 60s as a Public Service Television", French Journal for Media Research, 2/2014

MUSTATA, D., The Power of Television: Including the Historicizing of the Live Romanian Revolution, Thesis, Universiteit Utrecht, 2011

MUSTATA D., "Television in the Age of (Post) Communism: The Case of Romania", Journal of Popular Film and TelevisionVolume 40, 2012 

SCHIFIRNET C., (coord.),  Europenizarea societăţii româneṣti şi mass-media, Editora Comunicare.ro, 2011

VALCEA, C.S., Portrayal of Male and Female Criminals in the Romanian Mass-media, Editura Universităţii "Transilvania, 2015

2020-2029

BALTAG O., "George D. Cristescu, pionnier roumain de la télévision", Site Histoire de la télévision, 30 mai 2020.

 

critescu.JPG
campeanu.jpg
denize.jpg
gross.jpg
berry.JPG
Andrescu.JPG
schifirnet.JPG
bottom of page